Överlåtelsebesiktning

Visst är det en härlig känsla! Man hittar sitt drömhus och skapar sig direkt en bild av hur livet skall bli där. Hur hela familjen hittar hem och trivs. Samtidigt finns kanske en oro och osäkerhet kring husets skick? Oroa dig inte, vi hjälper er med överlåtelsebesiktningen.

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

  • Vi kommer överens om uppdragets omfattning och bokar tid.
  • Genomgång med säljaren inför besiktningen på plats. Detta för att få så mycket upplysningar om huset som möjligt. Dokumentation, bygglov, teknisk beskrivning, tidigare renoveringar, underhåll och ålder samt tidpunkter för dessa.
  • En noggrann okulär besiktning görs, där du är med. Du får då en bild av huset och dess egenskaper.
  • Efter besiktningen behövs några arbetsdagar för att skriva utlåtandet.
  • Du får utlåtandet via e-post.
  • Vi bokar tid och har en telefongenomgång av utlåtandet om du önskar.

När vi besiktigar

Alingsås Byggkonsult AB  är specialiserad på överlåtelsebesiktningar med utgångspunkt att husköpet ska bli en så trygg affär som möjligt. Vår metod säkerställer att granskningen av ditt blivande hus görs – steg för steg. Resultatet av besiktningen blir mycket tillförlitligt och ni vet vad huset är i för kondition.

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

En noggrann okulär byggbesiktning av alla tillgängliga och åtkomliga utrymmen samt mark i nära anslutning till huvudbyggnaden. Noteringar av iakttagelser om huset dokumenteras under besiktningen. Besiktningen är okulär vilket innebär att synintrycket är avgörande, inga instrument används. Inga ingrepp görs heller i byggnaden.

Dolda fel

Fel som inte går att upptäcka vid en okulär besiktning kan vara dolda. Det ligger i säljarens intresse att upplysa köparen om kända fel och brister. Visar det sig att huset har dolda fel är säljaren ansvarig för dessa i tio år efter tillträdet.

Säljaren kan med ett utlåtande som underlag till försäkringsbolag teckna en ”dolda fel försäkring” för att ha som en säkerhet om dolda fel uppdagas. Försäkringsbolagen har olika villkor för att få teckna försäkring och betala ut eventuell ersättning. Du som köpare kan då få ett försäkringsbolag som motpart vid en eventuell tvist.

Om säljaren inte har försäkring och ni hamnar i tvist om fel i fastigheten så skall du vara medveten om att processen blir lång och besvärlig. Den kostar mycket pengar, tid och bekymmer. Utgången av processen är oviss.

Kontakta oss!