Badrumsbesiktning

Vi är certifierade besiktningsmän via Kiwa.
Att låta någon göra en badrumsbesiktning när du renoverar ditt badrum kan vara skillnaden på en vattenläcka eller en dröm att njuta av. Några av de mest kostsamma läckagen i in villa de som blir i badrummen, mycket tackvare dyra materialval. När du är i begrepp att renovera ditt våtutrymme så tänk på att även kontakta en besiktningsman som är certifierad, erfaren och som kan hjälpa dig.

Hur vi utför en badrumsbesiktning

Beroende på vilket skede du väljer att vi kommer in i projektet så jobbar vi på lite olika sätt. Om vi kommer in tidigt i projektet alltså till exempel efter rivning så kan vi vara med och rekommendera lösningar. Vi kan också mäta upp så det inte finns fukt i underliggande konstruktioner.


Kommer vi in efter att tätskiktet är monterat och fallspackling är gjord så kollar vi fallet mot golvbrunnar, går igenom tätskiktet på väggarna inklusive alla genomföringar både på vägg och golv. Om vi besiktigar efter färdig entreprenad så tittar vi på plattsättarens egenkontroller och kontrollerar plattsättningen samt montering av inredning, målning, vvs, och elarbete så det är gjort enligt gällande normer och regler. Det ska också finnas intyg på säkervatten, elsäkerhetsintyg och ett intyg på tätskiktet.

Typer av besiktning

När vi gör en badrumsbesiktning eller våtrumsbesiktning så kan du välja på om vi ska göra ett, två eller tre besök. Alltså ett första besök när badrummet är rivet och installationerna som blir dolda är gjorda så som el, vatten och eventuella förstärkningar. Nästa besök efter att tätskiktet är monterat och ett besök när entreprenaden är klar eller bara när entreprenaden är klar.

Fast pris på badrumsbesiktningar

Vi lämnar fast pris på besiktningar priser Vi jobbar i hela Västra Götaland, Göteborg, Alingsås, Lerum, Partille, Vårgårda, Herrljunga, Sätila, Bollebygd, Borås, Kungsbacka, Kungälv mm BKR http://bkr.se GVK http://gvk.se

Badrumsbesiktning av tätskikt och färdig entreprenad

Efter att tätskiktet är monterat så rekomenderar jag att ni gör en besiktning, efter att kaklet är satt så är det omöjligt att kontrollera tätskiktet.

Även när du har gjort färdigt ditt badrum så är det alltid bra att göra en besiktning, både när det gäller själva entreprenaden och att det kommer att vara värdefullt för dig att ha i framtiden

Kontakta oss