Bygglovsritningar

Att arbeta med bygglovsritningar kräver en hel del planering, samtidigt som att det krävs en expertis som ska vara utövad och erfaren. Behöver ni hjälp med era bygglovsritningar? Då har ni kommit helt rätt!

Vilka handlingar krävs?

Det ställs vissa krav på hur en bygglovsritning ska se ut och vilka uppgifter som måste finnas med. När det är dags att för dig att påbörja er projektering (sammanställning av önskemål i ert projekt) så är det viktigt att det blir rätt, så att ta hjälp av en erfaren arkitekt blir ofta en liten kostnad jämfört med vad det ger. Vi kan hjälpa dig med vad som gäller för lagkrav med bl.a. tillgänglighet, säkerhet, och konstruktion. Att få ett hem som är lätt och trevligt att vistas i och att laga mat att städa få tillräckligt med förvaring mm. Här förklaras några av de krav som ställs på bygglovsritningar, bygglov och dess innehåll.

Ritningsformat

Bygglovsitningar ska vara i minst A3-format (52 x 29,7 cm) och nedvikta till A4-format (29,7 x 21 cm).


Fackmanna-mässigt utförda ritningar

Ritningarna ska vara lättlästa, svart-vita och utförda på vitt papper utan rutor, ränder eller färgmarkeringar. Skriv ut mått på samtliga ritningar.

Skalenliga ritningar

Originalritningen ska alltid vara skalenlig. Planer, fasader och sektioner ska redovisas i skala 1:100 och situationsplanen i skala 1:400. Utskrifter och kopior ska vara 100 % av originalet. Lägg gärna till en skalstock på originalet.

Ritningshuvud

Ritningshuvudet är en ruta i ritningens nedre högra hörn. I ritningshuvudet samlar vi all viktig information om bygglovet för att det tydligt ska framgå av ritningen vad den visar.

Det är viktigt att alla uppgifter, så som fastighetsbeteckning, byggherre, datum, ritningsnamn anges i ritningshuvudet.

Detta garanterar en smidig och säker handläggning av ärendet. Det är mycket viktigt att fastighetsbeteckningen finns med. Kontakta din stads stadsbyggnadskontor

Vilken typ av ritning?

Om det blir några ändringar under byggets gång, måste detta tydligt ritas in och markeras på den reviderade ritningen.

Ritningen ska in till byggnadsnämnden samtidigt som du ansöker om slutintyg.

Fasadritning

Fasadritningar visar varje sida av huset rakt framifrån. Det ska framgå av ritningen vilket håll som fasaden vetter åt, till exempel fasad mot söder eller fasad mot gata. Byggnadsdelar som tak, väggar, fönster och dörrar ska finnas med.

Sektionsritning

En sektion visar byggnaden i genomskärning. Takets lutning och hur byggnaden är förankrad i marken för att kunna granska konstruktionen. Sektionen visar placeringen av fönster och dörrar.

Planritning

Planritningen visar byggnaden sedd uppifrån, med rätt väggtjocklek. Byggnaden är ”avskuren” på en 1 meters höjd och taket ska därför inte vara med, men rätt placering av fönster och dörrar ska synas. På planritningen anger du längd och bredd för byggnadens utsida. Du anger också rummens användningssätt (garage, förråd etc.).

Situationsplan

En situationsplan visar byggnaden ovanifrån. för att kunna se placering och närhet till gränser och andra byggnader. Situationsplanen ska visa, befintliga byggnader, hela eller delar av tomten med in- och utfarter, biluppställningsplatser, angränsande gator och byggnader. Situationsplanen ska ritas med en skalenligt karta i 1:400 som underlag för att få korrekta förhållanden. Situationsplan är en del av dina bygglovsritningar.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Då kan du enkelt nå oss vi vårt kontaktformulär eller via e-post och telefon enligt uppgifter längst ned på sidan.

Ni kan även följa oss på våra sociala medier för att få reda på mer om oss, se länkar i sidofot.

Copyright - Alingsås Byggkonsult

Kontakta oss

Alingsås Byggkonsult AB

Laggarebacken 13a

441 57 Alingsås

niklas@abygge.se

073-5000875

Anlita oss

Att anlita en besiktningsman är viktigt för diverse byggprojekt och för att se till att alla moment uppfyller alla krav på ett korrekt utfört arbete. Anlita oss på Alingsås Byggkonsult AB när du behöver en erfaren och kunnig besiktningsman.