Entreprenad-besiktning

Vi utför entreprenadbesiktning i Göteborg, Partille, Lerum, Alingsås, Borås, Herrljunga, Vårgårda och Kungsbacka samt angränsande kommuner.

Besiktningar som vi utför!

  • Slutbesiktning
  • 59- besiktning (tvåårsbesiktning)
  • Förbesiktning
  • Särskild besiktning
  • Efterbesiktning
  • Överbesiktning
  • Kontrollbesiktning

Som byggherre är det av största vikt att säkerställa slutkvaliteten på genomförda uppdrag, därför bör du kräva en juridisk och teknisk utförd entreprenadbesiktning enligt AB/ ABT/ ABS.

Längre fram kan du sedan låt oss på Alingsås Byggkonsult AB hjälpa dig med en underhållsbesiktning som resulterar i en underhållsplan. Gör du detta varje år så får du en ovärderlig historik om din fastighet.

Så går en slutbesiktning till

När det är dags för slutbesiktning träffas du, din kontrollansvarig besiktningsmannen och byggentreprenören vid objektet som ska besiktigas. Besiktningsmannen berättar vad en slutbesiktning är och hur själva besiktningen kommer att gå till.

Till grund för besiktningen ligger alltid de avtal som finns mellan parterna ofta Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader (ABS) Även övriga överenskommelser så som mail och även muntliga avtal.

Det är nu du ska ställa alla dina frågor. Inga frågor är för dumma! Ta chansen att lära dig så mycket som möjligt om ditt nya hus.

Besiktningen börjar med att ni går igenom rum för rum på bottenvåningen och sedan på övervåningen om det finns en sådan.

Finns det en vind på huset så undersöker besiktningsmannen den också. Sedan är det dags för utvändig besiktning.

Besiktningsmannen ser över alla ytor, fasader, anslutningar, yttertak och fönster och kollar så att allt ser korrekt ut.

När ni är tillbaks inne i huset gör besiktningsmannen en helhetsbedömning av själva byggnaden och om den är godkänd eller inte.

Efter besiktningen går ni tillsammans igenom vad besiktningsmannen har hittat. Han förklarar för er vad som eventuellt är fel.

Besiktningsmannen ska gå igenom alla handlingarna och meddela berörda parter om det saknas något.

Besiktningsmannen skriver sedan ett besiktningsutlåtande. I utlåtandet ska det anges det vilket belopp du som beställare har rätt att hålla inne med tills felen är avhjälpta. Detta belopp ska du betala först när din byggare (entreprenören) har fixat de påpekade felen.

Vad besiktigar vi vid besiktnings tillfället?

Alla delar av entreprenaden ska besiktigas, men det kan förekomma att vissa delar av huset ej är möjliga att besiktiga på grund av exempelvis säkerhetsskäl, då ska dessa delar besiktigas i efterhand.

Det anges i förekommande fall i utlåtandet, och de delar ska besiktigas vid ett senare tillfälle när de är åtkomliga.

Besiktningsmannen kommer inte att prova alla funktioner i huset. Det skall däremot vara gjort av entreprenörerna, som ska kunna uppvisa intyg. 

Om ni som byggherre hittar något fel eller att något inte fungerar, kan ni anmäla det till entreprenören inom sex månader från slutbesiktningsdatumet.

Efter besiktningen bedömer besiktningsmannen om entreprenaden blir godkännd eller inte godkännd.

Om det inte finns några fel godkänns entreprenaden, detta gäller även fel av mindre betydelse och fel i begränsad omfattning.

Finns det däremot en mängd fel av betydande karraktär så ska besiktningsmannen underkänna entreprenaden.

Entreprenadbesiktning i Göteborg, Partille, Lerum, Alingsås, Borås, Vårgårda och Kungsbacka samt några ytterligare närliggande kommuner.

Underhålls-besiktning


Vet du hur din fastighet mår? När var du i din krypgrunden eller uppe på vinden senast?

Låt oss på Alingsås Byggkonsult Ab hjälpa dig med en underhållsbesiktning som resulterar i en underhållsplan. Gör du detta varje år så får du en ovärderlig historik om din fastighet.

När vi är ute på en besiktning av din villa går vi igenom alla tillträdesbara utrymmen mäter fukthalt i syllar, på vinden och i krypgrunden, vi kontrollerar ventilation, badrum, yttertak, panel, vind, grund m.m.

Besiktning av din villa eller fastighet kan vara din ekonomis räddning att upptäcka en skada i tid är nästan alltid mer ekonomiskt.

När vi är ute och besiktigar fastigheter i Alingsås, Lerum, Göteborg, Partille eller angränsande kommuner så träffar vi på många fastighetsägare som är övertygade om att de har en fastighet som mår bra, men när vi lyfter på mattor mm och mäter fukt så blir många förvånade över resultatet som vi kommer fram till.

Ni kan utöka besiktning med en komplett elbesiktning eller ett vattenprov.

Efter vårt besök så kommer vi att skicka ett protokoll med ett åtgärdsförslag med budgetpriser för att åtgärda ev problem.

Vi utför dessa besiktningar i Västra Götalandsregionen så som i Göteborg, Partille, Lerum, Alingsås, Borås, Herrljuga, Vårgårda och Kungsbacka samt några ytterligare närliggande kommuner.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Då kan du enkelt nå oss vi vårt kontaktformulär eller via e-post och telefon enligt uppgifter längst ned på sidan.

Ni kan även följa oss på våra sociala medier för att få reda på mer om oss, se länkar i sidofot.

Copyright - Alingsås Byggkonsult

Kontakta oss

Alingsås Byggkonsult AB

Laggarebacken 13a

441 57 Alingsås

niklas@abygge.se

073-5000875

Anlita oss

Att anlita en besiktningsman är viktigt för diverse byggprojekt och för att se till att alla moment uppfyller alla krav på ett korrekt utfört arbete. Anlita oss på Alingsås Byggkonsult AB när du behöver en erfaren och kunnig besiktningsman.