Temperatur

Direktuppkopplad temperaturmätning med modern och noggrann utrustning.

Besiktningar som vi utför!

  • Direktuppkopplad temperatur- och fuktövervakning
  • Mätområde: -30°C till +70°C, 0 till 100 %RH
  • Fjärrövervakning av temperatur, %RH, ånghalt och daggpunkt vid exempelvis fuktsanering, byggfukt, etc.

För att säkerställa rätt fuktkvot i tex betongplattan under ditt

byggprojekt eller efter vattenskadan så kontaktar du oss och vi kommer ut och monterar våra givare med direktuppkoppling så kan vi följa uttorkning i realtid på distans detta innebär att du vet direkt när du kan bygga in betongplattan.

Så går det till

När vi, beställare och besiktningsman har kommit överens och skrivit ett kontrakt med ABK 09 som grund, så är det dags för dig som beställare att skicka över alla handlingar som finns i projektet. Det är tex kontrakt, ritningar, byggmötesprotokoll, ÄTA-avtal och övrig information där det framkommer vad som är avtalat mellan parterna.

När vi träffas på plats så ska det finnas representanter från byggherre , entreprenören eller entreprenörerna, ev den kontrollansvarige.

Vad besiktigar vi vid besiktnings tillfället?


Alla delar av entreprenaden ska besiktigas. Det kan vara så att vissa delar av huset ej är möjliga att besiktiga vid besiktningstillfället. Då ska dessa delar av huset till exempel tak eller höga fasader besiktigas i efterhand av besiktningsmannen. Är det så, så ska det framkomma i utlåtandet, och de delar ska besiktigas vid ett senare tillfälle, när de är åtkomliga för besiktningsmannen.

Besiktningsmannen kommer inte att prova alla funktioner i huset. Det skall däremot vara gjort godkänd funktionsprovning av alla funktioner i huset av entreprenörerna innan besiktningen. Som ska kunna uppvisa intyg på egenkontroller för dig.

Om ni som byggherre hittar något fel eller att något inte fungerar, kan ni anmäla det till entreprenören inom sex månader från slutbesiktningsdatumet.

Efter besiktningen bedömer besiktningsmannen om entreprenaden blir godkänd eller inte godkänd.

Om det inte finns några fel, godkänns entreprenaden. Om det finns fel av mindre betydelse och fel i begränsad omfattning.

Finns det däremot en mängd fel av betydande karaktär, så ska besiktningsmannen underkänna entreprenaden och redovisa detta i protokollet.

Copyright - Alingsås Byggkonsult

Kontakta oss

Alingsås Byggkonsult AB

Laggarebacken 13a

441 57 Alingsås

niklas@abygge.se

073-5000875

Anlita oss

Att anlita en besiktningsman är viktigt för diverse byggprojekt och för att se till att alla moment uppfyller alla krav på ett korrekt utfört arbete. Anlita oss på Alingsås Byggkonsult AB när du behöver en erfaren och kunnig besiktningsman.