Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig har vi en självständig ställning i förhållande till den som utför byggåtgärden, vilken är den som ska kontrolleras.

Vad är en kontrollansvarig?


Kontrollansvarig får bara någon vara som är certifierad, det vill säga som har fått riksbehörighet från ackrediterat organ eller som har godkänts av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Vår roll som kontrollansvarige är alltså att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen, men vi utför inte fysiska kontroller av byggnaden. Vi dokumenterar alla våra kontroller för att säkerställa att de kan redovisas för myndigheterna.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Vi rekommenderar att den kontrollansvarige kontaktas tidigt i byggprocessen, i projekterings- eller gärna redan i idéstadiet. Det är på det tidiga stadiet, innan arbetet påbörjas med utvalda entreprenörer, som det går att, på ett ekonomiskt och enkelt sätt, påverka att byggprojektet får rätt kvalitet.


Ditt stöd genom byggprojektetSom kontrollansvarig är vi med dig som byggherre under hela byggnadsprocessen. Från bygglovsansökan till dess att byggåtgärden är färdigställd och ni har fått ert slutbesked av kommunen.

T.ex. Alingsås, Lerum, Partille, Vårgårda & Göteborg.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Då kan du enkelt nå oss vi vårt kontaktformulär eller via e-post och telefon enligt uppgifter längst ned på sidan.

Ni kan även följa oss på våra sociala medier för att få reda på mer om oss, se länkar i sidofot.

Copyright - Alingsås Byggkonsult

Kontakta oss

Alingsås Byggkonsult AB

Laggarebacken 13a

441 57 Alingsås

niklas@abygge.se

073-5000875

Anlita oss

Att anlita en besiktningsman är viktigt för diverse byggprojekt och för att se till att alla moment uppfyller alla krav på ett korrekt utfört arbete. Anlita oss på Alingsås Byggkonsult AB när du behöver en erfaren och kunnig besiktningsman.