Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig har vi en självständig ställning i förhållande till den som utför byggåtgärden, vilken är den som ska kontrolleras.

Vi på Alingsås Byggkonsult AB hjälper dig med Kontrollansvar. Vi jobbar i Göteborg och hela Västra Götaland så som Alingsås, Lerum, Partille Göteborg, Vårgårda Kungsbacka, Kungälv och Borås samt angränsande kommuner. Vi har lång erfarenhet av byggnation både när det gäller nyproduktion, utbyggnader eller ombyggnad detta gäller enfamiljshus, industribyggnader, flerfamiljshus, garage eller attefallshus. Tveka inte att kontakta oss för kostnadsfri offert, vi lämnar alltid fast pris på våra uppdrag

Niklas Leivik

Vad är en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig får bara någon vara som är certifierad, det vill säga som har fått riksbehörighet från ackrediterat organ eller som har godkänts av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Vår roll som kontrollansvarige är alltså att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen, men vi utför inte fysiska kontroller av byggnaden. Vi dokumenterar alla våra kontroller för att säkerställa att de kan redovisas för myndigheterna.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vi rekommenderar att den kontrollansvarige kontaktas tidigt i byggprocessen, i projekterings- eller gärna redan i idéstadiet. Det är på det tidiga stadiet, innan arbetet påbörjas med utvalda entreprenörer, som det går att, på ett ekonomiskt och enkelt sätt, påverka att byggprojektet får rätt kvalitet.

Ditt stöd genom projektet

Som kontrollansvarig är vi med dig som byggherre under hela byggnadsprocessen. Från bygglovsansökan till dess att byggåtgärden är färdigställd och ni har fått ert slutbesked av kommunen. Tex Alingsås, Lerum, Partille, Vårgårda, Göteborg

Kontakta oss