Slutbesiktning

Vi besiktigar ditt projekt med certifierade besiktningsmän.

Besiktningar som vi utför!

 • Slutbesiktning
 • 59- besiktning (tvåårsbesiktning)
 • Förbesiktning
 • Särskild besiktning
 • Efterbesiktning
 • Överbesiktning
 • Kontrollbesiktning
 • Överlåtelsebesiktning
 • Fuktbesiktningar

Slutbesiktning är en viktig del av din byggentreprenad både för dig som byggherre och din entreprenör (byggare). Slutbesiktning är viktigt för att du som byggherre ska få ett avslut på ditt byggprojekt dels få en avstämning en bekräftelse på att du fått det du beställt med rätt standard och att du nu vet att ditt byggprojekt är godkänt. 

Allt efter dagens krav på byggnadsverk.

För att garantera att huset du byggt eller badrummet du har renoverat uppfyller dagens standard så är det viktigt att du låter en duktig besiktningsman kontrollera det du har låtit uppföra eller renovera.

Så går det till

När vi, beställare och besiktningsman har kommit överens och skrivit ett kontrakt med ABK 09 som grund, så är det dags för dig som beställare att skicka över alla handlingar som finns i projektet. Det är tex kontrakt, ritningar, byggmötesprotokoll, ÄTA-avtal och övrig information där det framkommer vad som är avtalat mellan parterna.

När vi träffas på plats så ska det finnas representanter från byggherre , entreprenören eller entreprenörerna, ev den kontrollansvarige.

Vad besiktigar vi vid besiktnings tillfället?


Alla delar av entreprenaden ska besiktigas. Det kan vara så att vissa delar av huset ej är möjliga att besiktiga vid besiktningstillfället. Då ska dessa delar av huset till exempel tak eller höga fasader besiktigas i efterhand av besiktningsmannen. Är det så, så ska det framkomma i utlåtandet, och de delar ska besiktigas vid ett senare tillfälle, när de är åtkomliga för besiktningsmannen.

Besiktningsmannen kommer inte att prova alla funktioner i huset. Det skall däremot vara gjort godkänd funktionsprovning av alla funktioner i huset av entreprenörerna innan besiktningen. Som ska kunna uppvisa intyg på egenkontroller för dig.

Om ni som byggherre hittar något fel eller att något inte fungerar, kan ni anmäla det till entreprenören inom sex månader från slutbesiktningsdatumet.

Efter besiktningen bedömer besiktningsmannen om entreprenaden blir godkänd eller inte godkänd.

Om det inte finns några fel, godkänns entreprenaden. Om det finns fel av mindre betydelse och fel i begränsad omfattning.

Finns det däremot en mängd fel av betydande karaktär, så ska besiktningsmannen underkänna entreprenaden och redovisa detta i protokollet.

Besiktningar som vi utför!

 • Slutbesiktning
 • 59- besiktning (tvåårsbesiktning)
 • Kontrollbesiktning
 • Särskild besiktning
 • Efterbesiktning
 • Överbesiktning
 • Kontrollbesiktning
 • Överlåtelsebesiktning
 • Fuktbesiktningar

Slutbesiktning är en viktig del av din byggentreprenad både för dig som byggherre och din entreprenör (byggare). Slutbesiktning är viktigt för att du som byggherre ska få ett avslut på ditt byggprojekt dels få en avstämning en bekräftelse på att du fått det du beställt med rätt standard och att du nu vet att ditt byggprojekt är godkänt. 

Allt efter dagens krav på byggnadsverk.

För att garantera att huset du byggt eller badrummet du har renoverat uppfyller dagens standard så är det viktigt att du låter en duktig besiktningsman kontrollera det du har låtit uppföra eller renovera.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Då kan du enkelt nå oss vi vårt kontaktformulär eller via e-post och telefon enligt uppgifter längst ned på sidan.

Ni kan även följa oss på våra sociala medier för att få reda på mer om oss, se länkar i sidofot.

Copyright - Alingsås Byggkonsult

Kontakta oss

Alingsås Byggkonsult AB

Laggarebacken 13a

441 57 Alingsås

niklas@abygge.se

073-5000875

Anlita oss

Att anlita en besiktningsman är viktigt för diverse byggprojekt och för att se till att alla moment uppfyller alla krav på ett korrekt utfört arbete. Anlita oss på Alingsås Byggkonsult AB när du behöver en erfaren och kunnig besiktningsman.