Tvåårsbesiktning

Behöver du hjälp med paragraf 59-besiktning? Då har du kommit helt rätt!

Vi hjälper dig med din tvåårsbesiktning

Senast två år efter slutbesiktningen kan en så kallad tvåårsbesiktning göras. En sådan besiktning tar beställaren initiativ till. Det är oftast även beställaren som betalar.

Vid en tvåårsbesiktning undersöker man om det visat sig några fel efter att entreprenaden avslutades. Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande från konsumentens sida.

Fel som framkommer vid en tvåårsbesiktning ska entreprenören omgående åtgärda.

Det är viktigt att inte ta upp fel som sedan tidigare är upptagna under slutbesiktningen

Kontakta oss!